APC BR550GI

- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) เทคโนโลยีแบบ Line Interactive กำลังไฟฟ้า 550 VA (330W)
- รองรับแรงดัน Input / Output 230 VAC มาพร้อมด้วยเต้าเสียบภายนอก 3 Output + 3 Surge
- มาพร้อมจอ LCD แสดงผลการทำงาน - สำหรับเครื่องพีซีเท่านั้น
- ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้า + รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก
- RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ PowerChute (สั่งงานปิดเครื่องพีซีอัตโนมัติ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ และมอนิเตอร์สถานะ UPS)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,694