APC BX700U

- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) เทคโนโลยีแบบ Line Interactive กำลังไฟฟ้า 700VA (390W)
- รองรับแรงดัน Input / Output 230 VAC มาพร้อมด้วยเต้าเสียบภายนอก 3 Output (2 Universal Sockets + 1 IEC Socket)
- มาพร้อมด้วย PowerChute Personal Edition - สำหรับเครื่องพีซีเท่านั้น
- ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้า + รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก
- 6 Output (4 Universal Sockets + 2 IEC Socket)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,695