USB-AC53 Nano

- USB อแดปเตอร์ที่เล็กที่สุดในโลกที่เป็นไวไฟแบบ MU-MIMO
- รองรับการอัพเกรดโน๊ตบุ๊ค
- รองรับ WirelessAC เพื่อความเร็วและแรงของสัญญาณ
฿1,150
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,864