ASUS Blue Cave

- Asus Blue Cave Dual-Band AC2600 สำหรับรองรับการสตรีมมิ่งอย่างลื่นไหลด้วยหน้าตาที่เรียบหรู
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายในบ้านของคุณ
- Advanced Parental Controls จะช่วยให้คุณคัดกรอกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากครอบครัวของคุณ
- รองรับ Smart Home สร้างการใช้งานอัจฉริยะภายในบ้านด้วย IFTTT และควบคุม Blue Cave ด้วย Amazon Alexa
- Easy PC-free Network Control คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณในการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ โดยสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต
Visitors: 74,776